vagen-till-battre-somn

 

 

Många barn som har svårt att komma till ro/somna och sover dåligt på nätterna vilket leder till trötta och lättretade barn och slutkörda föräldrar. Får barnen bättre sömn skapas en mer harmonisk familjemiljö och samtliga i familjen mår bättre och orkar mer. Av egen erfarenhet med sömnsvårigheter hos barn och barn i min omgivning vet jag vad det betyder att få barnen att somna tryggt på kvällen.

Sömkraft finns för att ge er föräldrar den kraften!

/Linda Lii

mamma-flicka

 

 

Sömnkraft – skapar barnrum för pigga och glada barn!

– 10 steg till bättre sömn och livskvalitet för hela familjen.

  • Du lär dig att se inredningen på ett helt nytt sätt.
  • Du får anpassade frågor och checklistor på de olika stegen i processen.
  • Det finns hela tiden någon att rådfråga.
  • Du hittar vad du behöver i vår webbshop eller får tips om var du ska vända dig.
  • Gör det på ett roligt sätt, på egen hand eller med vår coachning – precis som du vill!

Sömnkrafts kärna är vår tiostegsprocess som du hittar här nedanför. Den finns i tre olika varianter för att du ska kunna välja vad som passar er bäst. Alternativ ett dvs. själva processen är gratis – detta för att jag vill hjälpa så många som möjligt till bättre sömn och liv. Önskar du stöd på vägen så välj mellan alternativ två och tre som har olika nivå av extra rådgivning och stöd.

Oavsett vilket alternativ du väljer så är processen densamma. Vi börjar med att ringa in problemets omfattning och vad som behöver förändras. Därefter genomlyser vi sovrummet, med utgångspunkt i god feng shui, färgpsykologi, energiflöden etc vilket bland annat omfattar möblering och sängens placering. Vi jobbar även igenom rutiner och fakta kring sömn. I våra checklistor finner du en mängd tips för rutiner – både obligatoriska och valbara.

Processen tar i sin helhet omkring sex månader att genomföra från start till mål. Den faktiska förändringen sker i början och stora delar av processen handlar om att implementera de nya vanorna och rutinerna. Det är ett stort jobb, men jag garanterar att det är till ännu större nytta, på många plan, för hela familjen.

Som stöd på vägen finns även våra Facebook community där vi från sömnkraft finns tillgängliga att svara på frågor och moderera diskussioner samt starta sådana på utvalda teman.

Vägledningsprocessens tre nivåer:

1. Gratis – Gör resan själv online
2. Online – Gör resan med online support
3. Personlig – Gör resan med personlig rådgivning 

flicka-som-leker